Relatietherapie sessies Heerhugowaard Alkmaar

DE RELATIETHERAPIE BIJEENKOMSTEN (SESSIES)

De sessies duren een uur en een kwartier. Gedurende de therapie wordt er gekeken naar de interactie en de persoonlijke behoeftes en hoe een ieder zich daartoe verhoudt.

Het kan zijn dat u klaar bent met vier sessies, soms zijn er meer sessies nodig. Dit varieert tussen de vier en de acht sessies. Er kan gewerkt worden met huiswerk, als voorbereiding voor de volgende sessie. Is deze ruimte er niet, dan wordt het werk gewoon tijdens de sessies gedaan. Tussentijds wordt nagegaan hoe de partnercommunicatie en de omgang in het dagelijks leven verloopt.