Partnercommunicatie

PARTNERCOMMUNICATIE BINNEN DE RELATIETHERAPIE

De relatietherapie richt zich met name op de partnercommunicatie en de omgang net elkaar. Dus: hoe verloopt de communicatie tussen beide partners en hoe gaan partners met elkaar om. De wijze van communiceren en omgang maakt namelijk de verbinding of de verwijdering tussen beiden.

Communicatie is eigenlijk de lijm die mensen bij elkaar houdt. In een relatie is het essentieel dat je met elkaar deelt door te communiceren. De vraag is dan: Lukt het jullie wel om een goed gesprek te voeren?

Communicatie is meer dan woorden alleen. Ook de non-verbale aspecten zoals bijvoorbeeld; een gezichtsuitdrukking, een gebaar, een houding, zwijgen, elkaar aanraken, elkaar aankijken en andere zaken horen daarbij. Het werkelijk goed kunnen luisteren is met name heel belangrijk. In de partnercommunicatie geef ik aan hoe een goed gesprek gevoerd kan worden, wat daarvoor nodig is en hoe je dit kunt leren.

Ik hoor vaak van de cliënten de zin; 'het is de toon die de muziek maakt'. De manier waarop iets wordt gezegd is dus voor veel cliënten erg belangrijk. Dan gaat het dus over; het overbrengen van de boodschap (de manier waarop er iets gezegd wordt door de zender) en hoe deze boodschap wordt ontvangen (door de ontvanger).

Wanneer de communicatie niet goed verloopt, dan kan dit 'een ruis' veroorzaken in de relatie. Je raakt snel geïrriteerd en dit leidt tot frustratie. Of er wordt niet meer over bepaalde zaken, die nog wel spelen, gesproken. Je gaat dan het gesprek niet meer aan. Dit veroorzaakt emotionele verwijdering tussen beide partners en kan de intimiteit en de seksualiteit doen verdwijnen.

Als het je dan niet lukt om hier mee om te gaan en het tij te keren, dan merk je vaak dat je relatie verslechtert. In de relatietherapie ga ik samen met u aan het werk om het negatieve patroon aan te pakken en te veranderen.